GPS/POI: 59.0241,9.9697
GPS/UTM: 211375E, 6553612N
Avreisested:

Tanum kirke, Brunlanes

 • BYGGÅR: 1100
 • FYLKE: Vestfold
 • KOMMUNE: Larvik
 • BISPEDØMME: Tunsberg
 • FELLESRÅD: Larvik kirkelige fellesråd
 • SITTEPLASSER: 240
 • BYGNINGSGRUPPE: -
 • FASILITETER:
  ParkeringParkering  Tilgjengelig med rullestol 

KONTAKTINFORMASJON

 • Kirkevergen
 • Tlf: 33173000
 • E-post: kirkevergen@larvik.kirken.no

EKSTERNE LENKERTanum kirke, Brunlanes ligger i Tanum sokn i Larvik prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1100. Kirken har langplan og 240 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.

Tanum kirke er en forholdsvis stor middelaldersk steinkirke, utvendig og innvendig pusset og med synlige hugne kvaderstein i hjørnene. Kirken har rektangulært skip og smalere og tilnærmet kvadratisk kor med apside, et halvrundt tilbygg med halvkuppelhvelvet tak. Takverket i kirken er av nyere dato.

Murene i skipet er bygd som kistemur, med en indre kjerne av jord og stein og vanger av huggen stein. Tårnet i vest er i bindingsverk og av nyere dato, bygget i 1850. Kirken har opprinnelig hatt færre og mindre vinduer. I 1910-11 ble kirken istandsatt og delvis restaurert etter arkitekt Haldor Larsen Børves planer. Da ble blant annet kvadersteinen rundt portalene og i hjørnene avdekket.

Altertavlen, som har vært endret flere ganger, fikk sin nåværende form i 1969, da man valgte å tilbakeføre den til barokkformen fra 1685. Tavlen består av et kvadratisk storfelt omgitt av utskåren bruskornamentikk. Hovedmotivet er Nattverden, med små bildefelt av Korsfestelsen og Oppstandelsen i de øvre hjørnene. Under bildene og på altertavlens fotstykke er det tekstfelt. De to glassmaleriene i kirken er laget av Per Vigeland i 1923, under veiledning av faren Emmanuel Vigeland. Døpefonten er fra 1200-tallet, mens prekestolen i renessansestil kan være fra 1700-tallet.

Kilder:
Elster, Elisabeth og Ola Storsletten: Tanum kirke, i Norske minnesmerker Norges kirker: Vestfold, Oslo 1990
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


Middle ages

Although Christianisation had been taking place in Norway for several decades, the Mosterting assembly of about 1024 is considered to be the formal introduction of Christianity. This was when King Olav Haraldsson (later St. Olav) and Bishop Grimkjell laid down the first Christian legal directives for the entire kingdom. Among other things, it was decided that the king would provide priests, while farmers would build churches. 

The first churches, built in the 11th century, were simple post churches, with the corner posts dug into the ground. The made them susceptible to damp and rot. The stave church technique began to be used in the 12th century. Here the posts, or "staves", were set into a base construction of heavy beams resting on large stones. In this way, damp problems were avoided and many of these stave churches were able to stand for many centuries. There was a very widespread tradition in Norway of building timber churches. As many as 1,500 stave churches may have been built during the Middle Ages, but only 28 are preserved today. Haltdalen Stave Church is considered to be the prototype of the earliest type of stave church. The simple, long church design, with a nave and chancel, is the "original" design of our churches, whether in timber or stone.Elsewhere in Europe, churches were almost always built of stone. For this reason, important county churches or churches built in rich agricultural areas were also often built of stone here in Norway. Romanesque and Gothic influences can be seen in these churches. About 160 of the 270 stone churches built in Norway are still fully or partially preserved.