GPS/POI: 60.9509,7.1023
GPS/UTM: 72908E, 6783109N
Avreisested:

Undredal stavkyrkje

 • BYGGÅR: 1147
 • FYLKE: Sogn og Fjordane
 • KOMMUNE: Aurland
 • BISPEDØMME: Bjørgvin
 • FELLESRÅD: Aurland kyrkjelege fellesråd
 • SITTEPLASSER: 40
 • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
 • FASILITETER:
  Åpen kirke 

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

 • Omvisning

KONTAKTINFORMASJON

 • Monica Finden
 • E-post: monica.finden@aurland.kommune.no


Undredal stavkyrkje ligg i Undredal sokn i Indre Sogn prosti. Ho er bygd i tre og blei oppført i 1147. Kyrkja har langplan og 40 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda.
Arkitekt: ukjent.

Undredal stavkyrkje

Dateringa av Undredal stavkyrkje er usikker, men ein går ut frå at ho vart bygd etter 1150. Ho er ei lita kyrkje med rektangulært skip og kvadratisk kor. Kyrkjetårnet reiser seg over fire stolpar i vestre del av skipet. Opphavleg var dette ein frittståande støpul utanfor kyrkjerommet, men skipet vart på 1600-talet forlenga mot vest og klokketårnets underbygning integrert i rommet. Koret, som også er ei seinare tilbygging, er i same breidd som skipet, men med lågare tak. Over både kor og skip er det kvelva himling.

Dei fire stolpane i skipets yttervegger markerer den opphavlege storleiken på kyrkja, og det er denne berande konstruksjonen, med stolpar, eller stavar, feste i ein horisontal bjelke ovantil og ein botnsvill nedantil, som viser at dette er ei stavkyrkje.

Bortsett frå ei mellomaldersk kyrkjeklokke, som heng i hjørnet bak i kyrkjerommet, er alt inventar og utsmykking frå etter reformasjonen. Den fargerike veggdekoren, med draperi og blomsterbukettar, er frå 1600-talet. I himlingen er det måla stjernehimmel og englar. Dekorasjonane vart avdekte i 1962, etter å ha vore måla over sidan 1860-åra. Preikestolen i renessansestil er frå 1696.

Kjelder:
Anker, Leif: De norske stavkirkene, Oslo 2005


Middle ages

Although Christianisation had been taking place in Norway for several decades, the Mosterting assembly of about 1024 is considered to be the formal introduction of Christianity. This was when King Olav Haraldsson (later St. Olav) and Bishop Grimkjell laid down the first Christian legal directives for the entire kingdom. Among other things, it was decided that the king would provide priests, while farmers would build churches. 

The first churches, built in the 11th century, were simple post churches, with the corner posts dug into the ground. The made them susceptible to damp and rot. The stave church technique began to be used in the 12th century. Here the posts, or "staves", were set into a base construction of heavy beams resting on large stones. In this way, damp problems were avoided and many of these stave churches were able to stand for many centuries. There was a very widespread tradition in Norway of building timber churches. As many as 1,500 stave churches may have been built during the Middle Ages, but only 28 are preserved today. Haltdalen Stave Church is considered to be the prototype of the earliest type of stave church. The simple, long church design, with a nave and chancel, is the "original" design of our churches, whether in timber or stone.Elsewhere in Europe, churches were almost always built of stone. For this reason, important county churches or churches built in rich agricultural areas were also often built of stone here in Norway. Romanesque and Gothic influences can be seen in these churches. About 160 of the 270 stone churches built in Norway are still fully or partially preserved.