GPS/POI: 61.8081,6.1417
GPS/UTM: 34144E, 6884629N
Avreisested:

Vereide kyrkje

  • BYGGÅR: 1200
  • FYLKE: Sogn og Fjordane
  • KOMMUNE: Gloppen
  • BISPEDØMME: Bjørgvin
  • FELLESRÅD: Gloppen kyrkjelege fellesråd
  • SITTEPLASSER: 500
  • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
  • FASILITETER:
    Tilgjengelig med rullestol 

EKSTERNE LENKERVereide kyrkje ligg i Vereide sokn i Nordfjord prosti. Ho er bygd i mur og blei oppført i 1200. Kyrkja har langplan og 500 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda.
Arkitekt: ukjent.

Vereide kyrkje er ei kvitkalka romansk långkyrkje i stein, bygd på 1200 til 1300-talet. Tårnet med våpenhus vart oppført i 1879, og korpartiet og sakristiet vart bygd til i 1931. Då vart også den flate himlingen i kyrkjeskipet erstatta med tønnekvelva himling. Vindauga, som opphavleg ikkje var meir enn halvparten så høge som i dag, vart utvida i 1861.

Dei to fint utskorne benkevangane på nordsida av midtgangen er eldre enn kyrkjebenkane, og døypefonten av kleberstein er frå mellomalderen. Døypefonten hadde lenge vore ute av bruk, då den vart funnen att og sett inn i kyrkja i 1904. Kyrkja vart innvendig fargerestaurert i 1962 ved konservator Bjørn Kaland.

Altertavla er ei katekismetavle frå 1687, ei tavle som i staden for bilete berre har tekst, henta både frå Skrifta og liturgien. I kyrkja heng også det førre alterbiletet, eit måleri som viser Nedtakinga frå krossen, måla av Carl Uchermann etter Rubens. Måleriet, som no har ei enkel omramming, var alterbilete frå 1879 til 1962.

Kjelder:
Vereide kyrkje – hovudkyrkja i Gloppen prestegjeld, Sandane 1963
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


Middle ages

Although Christianisation had been taking place in Norway for several decades, the Mosterting assembly of about 1024 is considered to be the formal introduction of Christianity. This was when King Olav Haraldsson (later St. Olav) and Bishop Grimkjell laid down the first Christian legal directives for the entire kingdom. Among other things, it was decided that the king would provide priests, while farmers would build churches. 

The first churches, built in the 11th century, were simple post churches, with the corner posts dug into the ground. The made them susceptible to damp and rot. The stave church technique began to be used in the 12th century. Here the posts, or "staves", were set into a base construction of heavy beams resting on large stones. In this way, damp problems were avoided and many of these stave churches were able to stand for many centuries. There was a very widespread tradition in Norway of building timber churches. As many as 1,500 stave churches may have been built during the Middle Ages, but only 28 are preserved today. Haltdalen Stave Church is considered to be the prototype of the earliest type of stave church. The simple, long church design, with a nave and chancel, is the "original" design of our churches, whether in timber or stone.Elsewhere in Europe, churches were almost always built of stone. For this reason, important county churches or churches built in rich agricultural areas were also often built of stone here in Norway. Romanesque and Gothic influences can be seen in these churches. About 160 of the 270 stone churches built in Norway are still fully or partially preserved.