GPS/POI: 58.0920,7.0459
GPS/UTM: 31716E, 6466612N
Avreisested:

Austad kirke, Lyngdal

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

 • Omvisning

KONTAKTINFORMASJON

 • Kirkeverge Carl Magnus Salvesen
 • Tlf: 95853501
 • Sokneprest Geirulf Grødem
 • Tlf: 47374079
 • Kirketjener Marianne Fredbo
 • Tlf: 41687499
 • Organist Kaldo Kiis
 • Tlf: 95707854
 • Menighetsutvalgsleder Marianne Fredbo
 • Tlf: 41687499
 • Diakon Jan Hananger
 • Tlf: 91391021
 • E-postadresser finner du på vår nettside
 • Fellesrådsleder Terje Litland
 • Tlf: 95706336

EKSTERNE LENKER

KONSERTER

Austad kirke benyttes til ulike konsert- og kulturarrangementer. Austad kirke i 2013 blitt åpnet opp i slik at den fremstår som egnet både for konserter og teateroppføringer. Austad Teater har ved flere anledninger fremført oppsetninger i forbindelse med kirkelige arrangement med stor suksess. Ulike artister og kor har leid kirken til konserter.


Austad kirke, Lyngdal ligger i Lyngdal sokn i Lister prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1803. Kirken har korsplan og 400 sitteplasser. Kirken har vernestatus automatisk listeført (1650-1850).
Arkitekt: Kornelius Nakkestad.


1800-tallet

Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret. Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.

Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.

Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.

For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov. På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på en norsk kirke.