GPS/POI: 58.5847,6.7230
GPS/UTM: 19522E, 6523508N
Avreisested:

Haughom kapell

 • BYGGEÅR: 1930
 • FYLKE: Vest-Agder
 • KOMMUNE: Sirdal
 • BISPEDØMME: Agder og Telemark
 • FELLESRÅD: Sirdal sokneråd
 • SITTEPLASSER: 150
 • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
 • FASILITETER:

ÅPEN KIRKE

01.01.2017 - 31.12.2017
Kapellet kan som regel opnast for besøkande i opningstidene for Kyrkjekontoret, måndag - torsdag 08.30 - 14.30, ta kontakt på telefon.


KONTAKTINFORMASJON

 • Kyrkjekontoret
 • Tlf: 38371600
 • E-post: post@sirdal.kyrkja.no


Haughom kapell ligg i Sirdal sokn i Lister prosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1930. Kyrkja har langplan og 150 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus listeført.
Arkitekt: John A. Søyland.


1900-tallet

På 1900-tallet gikk kirkebygget over fra å være søndagskirke til flerbrukskirke, fra å uttrykke høytidsstemte nasjonale strømninger i jugendstil og nybarokk, til internasjonal modernisme i betong, med ofte utradisjonelle former og funksjoner.

Ved begynnelsen av århundret beholdt kirkerommene i hovedsak sin tradisjonelle form og funksjon, selv om arkitekturen gjenspeilet endrede stiluttrykk.  Etter første verdenskrig betydde dette nybarokk og nyklassisisme. På 1930-tallet kom funksjonalismens forenklede former, og kirkerom stadig oftere inspirert av internasjonale liturgiske og arkitektoniske strømninger.

Etter den andre verdenskrigs ødeleggelser fikk vi kirkebygg som først eksperimenterte med tradisjonelle langkirkeformer, men bygget i armert betong, som i Bodø (1956) og Molde (1957), for ganske snart å løsne båndene til tradisjonen og skape helt nye liturgiske rom og former, som i Kristiansund (1964) og Tromsdalen (1965).

På 1950-tallet vokste det fram nye menighetsaktiviteter som skapte behov for flere typer lokaler. Delvis inspirert av småkirkebevegelsen, kom nå arbeidskirkene for fullt, med kontorer, møterom og aktivitetslokaler i tillegg til selve kirkerommet. Det ble vanlig at kirkerommet kunne utvides med foldevegger inn til tilstøtende saler.

Utviklingen videre gjorde at de liturgiske rommene utgjorde en stadig mindre andel av det totale kirkeanlegget. Kirkerommenes grunnplaner ble oftere rektangel- og vifteformet, for å skape sterkere nærhet kirkegjengerne imellom, men også til alteret og korpodiet, som rommets liturgiske tyngdepunkt. Funksjon ble viktigere enn stilart, og kunstuttrykkene ble mer abstrakte.

Mot slutten av århundret fikk kirkerommene igjen et sterkere sakralt preg, uten at byggene ga avkall på den funksjonelle allsidigheten.

I løpet av 1900-tallet ble det bygd over 600 nye kirker. Mur, og særlig armert betong, overtok i økende grad som byggemateriale, og trekirkene ble ikke lenger bygget i tømmer, men i moderne teknikker som bindingsverk eller limtre. Hele 2/3 av etterkrigstidens kirker er bygd i mur.