GPS/POI: 71.0817,24.0602
GPS/UTM: 826774E, 7911004N
Avreisested:

Ingøy kirke

  • BYGGEÅR: 1957
  • FYLKE: Finnmark
  • KOMMUNE: Måsøy
  • BISPEDØMME: Nord-Hålogaland
  • FELLESRÅD: Måsøy kirkelig fellesråd
  • SITTEPLASSER: 120
  • BYGNINGSGRUPPE: -
  • FASILITETER:

KONTAKTINFORMASJON

  • Rita.hansen@masoy.kommune.no
  • E-post: Rita.hansen@masoy.kommune.no


Ingøy kirke ligger i Måsøy sokn i Hammerfest prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1957. Kirken har langplan og 120 sitteplasser.
Arkitekt: Eyvind Moestue.

Ingøy kirke ble, i likhet med de andre kirkene i Måsøy, brent av tyskerne under evakueringen av Finnmark i 1944. Den nye kirken, som sto ferdig i 1957, er en enkel, liten langkirke i betong, oppført etter tegninger av arkitekt Eyvind Moestue. Bak koret ligger et smalere tilbygg med sakristi. Våpenhuset og tårnet over inngangspartiet er bygd i tre. Kirken har saltak tekket med skifer.

Kirkerommet har hvite vegger og åpen, panelt himling med et lite tønnehvelv øverst. Koret er i samme bredde og høyde som resten av kirkerommet, men alteret ligger på et podium to trappetrinn høyere enn skipet. Korskillet er også markert med to stolper og en tverrbjelke. På bjelken står et stort krusifiks laget av O. A. Andersen.

Altertavlen ble reddet ut da den gamle kirken brant, og den henger nå bak alteret i Ingøy kirke. Motivet er Jesus og disiplene på Genesaret sjø når Jesus stiller stormen. Bildet er malt av Kristian Sinding Larsen i 1930, men rammen er av nyere dato.

Kilder:
Nygård, Sverre: Måsøykirkene fra middelalderen fram til i dag, Måsøy 1976
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


1900-tallet

På 1900-tallet gikk kirkebygget over fra å være søndagskirke til flerbrukskirke, fra å uttrykke høytidsstemte nasjonale strømninger i jugendstil og nybarokk, til internasjonal modernisme i betong, med ofte utradisjonelle former og funksjoner.

Ved begynnelsen av århundret beholdt kirkerommene i hovedsak sin tradisjonelle form og funksjon, selv om arkitekturen gjenspeilet endrede stiluttrykk.  Etter første verdenskrig betydde dette nybarokk og nyklassisisme. På 1930-tallet kom funksjonalismens forenklede former, og kirkerom stadig oftere inspirert av internasjonale liturgiske og arkitektoniske strømninger.

Etter den andre verdenskrigs ødeleggelser fikk vi kirkebygg som først eksperimenterte med tradisjonelle langkirkeformer, men bygget i armert betong, som i Bodø (1956) og Molde (1957), for ganske snart å løsne båndene til tradisjonen og skape helt nye liturgiske rom og former, som i Kristiansund (1964) og Tromsdalen (1965).

På 1950-tallet vokste det fram nye menighetsaktiviteter som skapte behov for flere typer lokaler. Delvis inspirert av småkirkebevegelsen, kom nå arbeidskirkene for fullt, med kontorer, møterom og aktivitetslokaler i tillegg til selve kirkerommet. Det ble vanlig at kirkerommet kunne utvides med foldevegger inn til tilstøtende saler.

Utviklingen videre gjorde at de liturgiske rommene utgjorde en stadig mindre andel av det totale kirkeanlegget. Kirkerommenes grunnplaner ble oftere rektangel- og vifteformet, for å skape sterkere nærhet kirkegjengerne imellom, men også til alteret og korpodiet, som rommets liturgiske tyngdepunkt. Funksjon ble viktigere enn stilart, og kunstuttrykkene ble mer abstrakte.

Mot slutten av århundret fikk kirkerommene igjen et sterkere sakralt preg, uten at byggene ga avkall på den funksjonelle allsidigheten.

I løpet av 1900-tallet ble det bygd over 600 nye kirker. Mur, og særlig armert betong, overtok i økende grad som byggemateriale, og trekirkene ble ikke lenger bygget i tømmer, men i moderne teknikker som bindingsverk eller limtre. Hele 2/3 av etterkrigstidens kirker er bygd i mur.