GPS/POI: 62.7991,7.6550
GPS/UTM: 126003E, 6984567N
Avreisested:

Kleive kirke

  • BYGGEÅR: 1858
  • FYLKE: Møre og Romsdal
  • KOMMUNE: Molde
  • BISPEDØMME: Møre
  • FELLESRÅD: Molde kirkelige fellesråd
  • SITTEPLASSER: Ikke oppgitt
  • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
  • FASILITETER:

KONTAKTINFORMASJON

  • Molde kirkelige fellesråd
  • E-post: kirken@molde.kommune.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Nåværende kirke i Kleive er den tredje vi vet om har stått på dette kirkestedet. Kirken ble bygd i 1857 og innvigd i 1858. Derfor feiret kirka 150-årsjubileum i 2008.

Kirka ble bygd av lokale bygningsmenn fra Kleive med gardbrukar og byggmester Botolv Groven som leder. Den åttekantede kirka ble bygd av 6 toms tømmer og med tilbygg av sakristi mot øst og våpenhus mot vest. Tårnet ble plassert i sentrum av kirka. Også Kleive kirke står på et opphøyd sted i bygda og er et blikkfang for de som kjører forbi.


Kleive kirke ligger i Kleive sokn i Molde Domprosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1858. Kirken har åttekantplan . Kirken har vernestatus listeført.
Arkitekt: ukjent.


1800-tallet

Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret. Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.

Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.

Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.

For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov. På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på en norsk kirke.