GPS/POI: 68.8219,16.5630
GPS/UTM: 563009E, 7635309N
Avreisested:

Trondenes kirke

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

  • Mulighet for å tenne lys
  • Omvisning

KONTAKTINFORMASJON

  • post@kiha.no
  • Tlf: 77016500
  • E-post: post@kiha.no

EKSTERNE LENKER

KONSERTER

Se annonsering i lokalavisen

BESKRIVELSE

Verdens nordligste middelaldersteinkirke. Åpningstider frem til 20.08.17 er kl. 10 - 16


Trondenes kirke ligger i Trondenes sokn i Trondenes prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har langplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.

Trondenes kirke, som er landets nordligste middelalderkirke, sto ferdig i ca. 1440. Kirken er monumental, med det høysete bevarte kirkeskipet i landet nest etter Nidarosdomen. Skipet er rektangulært med smalere og rett avsluttet kor, og over både kor og skip er det tømmerhvelvinger. Portalene er spissbuete med rik dekor av kleberstein. Rundt kirken gikk det i middelalderen en høy ringmur med to forsvarstårn, som er bevart øst for kirken.

Ingen store endringer er gjort med murverk, portaler eller vinduer, men korbuen er revet og erstattet med et korskille med integrert prekestol i rokokko fra 1792. Sidealternisjene på hver side av koråpningen er bevart. I forbindelse med restaurering på 1950-tallet ble tolv innvielseskors i kor og skip og enkle border i koret avdekket. Det er også bevart et symmetrisk rankebånd av smijern på døren i nordportalen.

Rett innenfor nordportalen står et av de få bevarte vievannskar i Norge. Det er også bevart tre senmiddelalderske alterskap fra Lübeck fra siste halvdel av 1400-tallet og tidlig 1500-tall, med Jomfru Maria som hovedmotiv. Den romanske døpefonten i kirken kommer antagelig fra en eldre kirke på stedet.

Kilder:
Ekroll, Øystein og Morten Stige: Kirker i Norge 1, Oslo 2000


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.