GPS/POI: 60.8024,11.1326
GPS/UTM: 289614E, 6746983N
Avreisested:

Vang kirke, Hamar

  • BYGGEÅR: 1200
  • FYLKE: Hedmark
  • KOMMUNE: Hamar
  • BISPEDØMME: Hamar
  • FELLESRÅD: Hamar kirkelige fellesråd
  • SITTEPLASSER: 1000
  • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
  • FASILITETER:

KONTAKTINFORMASJON

  • post.vang@kirken-hamar.no
  • E-post: post.vang@kirken-hamar.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Også kalt «Hedmarkskatedralen»


Vang kirke, Hamar ligger i Vang sokn i Hamar Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har åttekantplan og 1000 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: Abraham Pihl (1810).

Vang kirke i Hamar kommune er en åttekantet murt steinkirke fra 1810. Kirketårnet i vest er fra den tidligere middelalderkirken på stedet. Kirken er tegnet av sognepresten Abraham Pihl, og byggmester var Svend Aspås fra Røros. Vang kirke var siden modell for Gamle Hunn kirke, Åmot kirke i Nord-Torpa og Jevnaker kirke.

Kirken ble restaurert i 1954, og som i Hamar domkirke ble restaureringsarbeidet ledet av arkitekt Arnstein Arneberg. Blant annet ble alter, prekestol, døpefont og kirketekstiler fornyet i denne forbindelse. Prekestol og døpefont i tre ble laget av Anthon Røvik, og alteret av Asbjørn Busterud, mens altermaleriet er eldre. Det viser Jesus i Getsemane og er malt av Eilif Pettersen i 1879. Bakerst i kirkerommet henger en komplett samling av poretretter av kirkens sogneprester etter reformasjonen.

Hanna Winsnes (1789-1872) ligger begravd her. Hun var forfatter og foregangskvinne innenfor husstellfaget og gift med Paul Winsnes som var sogneprest i Vang fra 1845. Blant viktige milepeler kan det nevnes at det var i Vang kirke Norges første kvinnelige prest, Ingrid Bjerkås, ble ordinert i 1961.

Kilder:
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
NIKUs kirkeregister
www.wikipedia.no


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.