GPS/POI: 65.8940,12.3979
GPS/UTM: 381437E, 7310555N
Avreisested:

Alstahaug kirke, Alstahaug

  • BYGGEÅR: 1100
  • FYLKE: Nordland
  • KOMMUNE: Alstahaug
  • BISPEDØMME: Sør-Hålogaland
  • FELLESRÅD: Alstahaug kirkelige fellesråd
  • SITTEPLASSER: 238
  • BYGNINGSGRUPPE: -
  • FASILITETER:
    Åpen kirke  Tilgjengelig med rullestol 

KONSERTER

Tidebønn onsdag kl 1400 og torsdag kl. 0930. Liturgy of the hours: wednesdays at 1400 and thursdays at 0930.


Alstahaug kirke, Alstahaug ligger i Alstahaug sokn i Nord-Helgeland prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1100. Kirken har langplan og 238 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: Sund.

Alstahaug kirke er en langkirke med smalere kor, oppført i kleberstein rundt 1100-1200. Kirken er i romansk stil med massivt murverk og runde buer. Den ligger på øya Alsten sør for Sandnessjøen, som en del av Alstahaug-tunet, hvor også Petter Dass-museet ligger. Petter Dass var prest på Alstahaug og bodde på prestegården fra 1689 til han døde i 1707. Kirken er viet til St. Margareta.

Kirken ble ombygd og utvidet i 1865. Da ble kirkeskipets vestre halvdel revet, et nytt og større kirkeskip ble bygd til, og kirken fikk vesttårn. Restene av det gamle skipet ble omgjort til kor, mens det opprinnelige koret ble sakristi. Korbuen ble gjenmurt, og tre portaler i det opprinnelige skipet gikk tapt i ombyggingen. Den gjenværende sydportalen har utvendig rundbue med stjerneornamenter, båret av halvsøyler. På 1960-tallet ble kirken tilbakeført til et middelaldersk stiluttrykk, med mindre vinduer og brattere takvinkel. Vesttårnet ble fjernet og kirken fikk igjen løkkuppel over mønet mot vest.

Den barokke, utskårne altertavlen er fra 1600-tallet, men den øverste etasjen ble tilføyd på 1700-tallet. Fotstykket fremstiller Nattverden, med Jesus og disiplene rundt påskelammet. Det nederste hovedfeltet viser Jesus og de to røverne på korset og Maria og Johannes ved korsets fot. Det øverste hovedfeltet har Oppstandelsen som motiv. I kirkerommet henger også en annen altertavle, som var i bruk fra 1873 til 1970, og tekstilarbeider av Sigrun Berg.

Kilder:
Brovoll, Asle K.: Alstahaug kirke. Utgitt av Helgelands blad 1999
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
www.petterdass.no/ipub/pages/alstahaug_kirke


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.