GPS/POI: 62.7907,6.9170
GPS/UTM: 88448E, 6988147N
Avreisested:

Aukra kyrkje

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

  • Servering
  • Mulighet for å tenne lys
  • Omvisning

ÅPEN KIRKE

01.08.2017 - 01.07.2018
Kyrkja er open mellom 09.00 og 15.00 alle kvardagar og etter avtale.

01.07.2017 - 31.07.2017
Kyrkja er open etter avtale, tlf 99250962.


Kyrkja er open alle kvardagar mellom 09.00 og 15.00 og etter avtale.

KONTAKTINFORMASJON

  • Beate Hostad Aukan
  • Tlf: 71171540/99250962
  • E-post: beate.hostad.aukan@gmail.com

EKSTERNE LENKER

SERVERING

Tysdagscafe alle tysdagar kl. 11.30 til 14.30 med servering av vaflar og kaffi i Kyrkjelydshuset like ved kyrkja.


Aukra kyrkje ligg i Aukra sokn i Molde Domprosti. Ho er bygd i tre og blei oppførd i 1835. Kyrkja har åttekantplan og 250 sitjeplassar. Kyrkja har listestatus automatisk listeført (1650-1850).
Arkitekt: ukjent.


1800-tallet

Gjennom 1800-tallet ble både kirkelige strukturer, administrasjon og de tekniske forutsetninger for kirkebyggene endret. Århundret startet med en forsiktig kirkebygging, preget av klassisistiske forbilder, og ble avsluttet med den høyeste kirkebyggeaktivitet siden middelalderen, inspirert særlig av gotikkens katedraler.

Bedre produksjons- og håndverksteknikker gjorde at kirkebyggene fikk en lettere form og ble rikere detaljert. Fortsatt var det lafteteknikken som dominerte, men tømmeret ble mer bearbeidet, og kirkene fikk ofte panel både utvendig og innvendig. Av kirker som fortsatt står fra perioden, er nærmere 40 % langkirker, mens åttekantkirker og korskirker utgjør om lag 30 % hver.

Fram til 1850 var det få endringer i soknestrukturen, og de fleste nye kirker ble derfor bygd som erstatning for eldre. Oppgangstider og fortsatt befolkningsvekst omkring midten av 1800-tallet forsterket et allerede kraftig etterslep i kirkebyggingen. Selv mange av 1600- og 1700-tallets kirker var nå blitt for små. En ny kirkelov i 1851 krevde at kirkene skulle romme 3/10 av menigheten. Dette, sammen med opprettelsen av nye sokn, førte til den en eksplosjonsartet byggaktivitet. I siste halvdel av 1800-tallet ble det bygd 623 nye kirker og revet 390 gamle.

For å løse denne formidable oppgaven, ble noen av landets fremste arkitekter, som Linstow, Nebelong, Grosch, Nordan og Schirmer, engasjert som statlige rådgivere. Kirkedepartementet ga ut samlinger med mønstertegninger som de lokale kirkebyggerne kunne bruke eller tilpasse etter behov. På den måten bidro kirkebyggingen til å spre internasjonale arkitektoniske impulser. Den gotiske stil ble valgt som det udiskutable, sakrale forbilde, men man hentet ofte detaljelementer fra tidens populære trestil, sveitserstilen. Slik ble den nygotiske, hvite trekirken på landet selve prototypen på en norsk kirke.