GPS/POI: 59.2241,9.6077
GPS/UTM: 192430E, 6577458N
Avreisested:

Gjerpen kirke

  • BYGGEÅR: 1153
  • FYLKE: Telemark
  • KOMMUNE: Skien
  • BISPEDØMME: Agder og Telemark
  • FELLESRÅD: Skien kirkelige fellesråd
  • SITTEPLASSER: 485
  • BYGNINGSGRUPPE: Prostikirke
  • FASILITETER:
    HC-parkering  Tilgjengelig med rullestol 


Gjerpen kirke ligger i Gjerpen sokn i Skien prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1153. Kirken har korsplan og 485 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: C.Christie/H.Bødker/Vigeland.

Gjerpen kirke

Gjerpen kirke er en korskirke i stein, bygd mellom 1150 og 1250 og viet til apostlene Peter og Paulus. Etter ombygginger i 1781 og 1871, er det i dag nesten bare koret igjen av den opprinnelige middelalderkirken. I 1781 ble kirkeskipet forlenget med ti meter, og i 1871 ble kirken utvidet til korskirke. Arkitekt for den siste ombyggingen var Chr. Christie.

I 1919-20 gjennomgikk kirken en omfattende restaurering, og interiøret ble fornyet. Harald Bødker ledet restaureringen, og Emanuel Vigeland var kunstneren bak store deler av det helhetlige interiøret. Både mosaikkaltertavlen med den bortkomne sønnens gjenkomst, alteret i bronse, prekestolen med bronsefelt, døpefont, benker, lamper og kirketekstiler er hans verk.

I 2003 brant deler av kirken, og tårnet og kirken for øvrig fikk store skader, blant annet ble orgelet totalskadet. Kirken ble gjenåpnet i 2004, og nytt orgel var på plass i 2009.

Kilder:
Ekroll, Øystein: Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen, Oslo 1997
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993
Skien kirkelige fellesråd, Den norske kirke: www.skien.kirken.no. Lest 29.11.11


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.