GPS/POI: 63.5672,10.7018
GPS/UTM: 286641E, 7055956N
Avreisested:

Logtun kirke, Frosta

 • BYGGEÅR: 1200
 • FYLKE: Nord-Trønderlag
 • KOMMUNE: Frosta
 • BISPEDØMME: Nidaros
 • FELLESRÅD: Fortidsminneforeningen
 • SITTEPLASSER: Ikke oppgitt
 • BYGNINGSGRUPPE: Fortidsminne
 • FASILITETER:

KONTAKTINFORMASJON

 • Anne Irene Hagerup
 • Tlf: 913 62 416
 • E-post: a-ir@online.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Logtun kirke ligger i Frosta kommune i Nord-Trøndelag.

Logtun steinkirke ligger på Frostahalvøya, på samme sted som Frostatinget ble holdt. Antakelig har både Frostatingets segl og lovboken vært oppbevart i en kiste i kirken. I en rettarbot av 1578 står det at Frostatingets segl skulle oppbevares "udi Frostens kirke udi det Skriin, dertil gjort er og alltid være beseglet med 4 skjellige Mænds Segl".

I følge Frostatingsloven var det en kirke her allerede på slutten av 1100-tallet, men den nåværende bygningen er trolig oppført rundt år 1500. Et dateringselement er en relikviekrukke som ble funnet i steinalteret. Krukken er forseglet med seglet til erkebiskop Gaute (1475-1510) og viser at alteret er innviet i hans tid. At hovedalderet er nyinnviet må bety at kirken har gjennomgått en stor reparasjon eller er blitt nybygd. I så fall er den bare en av en håndfull steinkirker som er bygd her i landet etter Svartedøden.

Rundt midten av 1600-tallet fikk kirken en takrytter over vestgavlen med et høyt spisst spir av trøndersk type. Vindfløyen hadde årstalene 1700-1721-1780 som viser til reparasjoner. Kirken var helt frem til 1868 dekket med trespon.
I 1857 kjøpte Frosta kommune kirken for 3000 spesiedaler. To år etter ble det bestemt å bygge en ny kirke av tre på Presthus, og denne stod ferdig i 1866. I 1868 ble treverket i Logtun kirke solgt på auksjon og kirken omgjort til ruin.

Foreningen fikk bygningen i 1903 mot å holde murene ved like. Kirken fikk et nytt tak i 1933, og fra 1935 til 1950 ble bygningen restaurert og utrustet innvendig.

Kirken blir i dag brukt til noen få bryllup og gudstjenester.


Logtun kirke, Frosta ligger i Frosta sokn i Sør-Innherad prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har langplan . Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.

Logtun kirke, Frosta

Logtun kirke er en bred og lav steinkirke med nesten kvadratisk skip og lavere og smalere kor. Kirken ligger på Frostahalvøya, som var møtested for Frostatinget frem til 1500-tallet. I kirken finnes fremdeles en kiste hvor lovboken ble oppbevart.

Da ny kirke ble bygd på 1860-tallet og Logtun gikk ut av bruk, ble taket fjernet og kriken overlatt til gradvis forfall og ruin. På begynnelsen av 1900-tallet overtok Fortidsminneforeningen kirken, mot å holde murene ved like, og nytt tak ble lagt.

Man antar at Logtun kirke er bygd rundt 1500, men det har også stått kirker på stedet før dette. I kirkens portaler er det gjenbrukte stein fra tidligere portaler fra både 1100- og 1200-tallet.

Kilder:
www.fortidsminneforeningen.no. Lest: 23.11.11


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.