GPS/POI: 58.9703,5.7333
GPS/UTM: -31754E, 6573717N
Avreisested:

Stavanger domkirke

 • BYGGEÅR: 1135
 • FYLKE: Rogaland
 • KOMMUNE: Stavanger
 • BISPEDØMME: Stavanger
 • FELLESRÅD: Stavanger kirkelige fellesråd
 • SITTEPLASSER: 800
 • BYGNINGSGRUPPE: Domkirke
 • FASILITETER:
  Åpen kirke  Tilgjengelig med rullestol 

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

 • Mulighet for å tenne lys
 • Omvisning

KONTAKTINFORMASJON

 • Kirkens Servicetorg
 • Tlf: 51840400
 • E-post: kirken@stavanger.kommune.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

Stavanger Domkirke ble bygget under biskop Reinald omkring år 1125, og bar fra begynnelsen navnet Svithunskirken. Ifølge sagaen var Reinald fra England, og kanskje var han fra Winchester der St. Svithun døde i 862. I 1272 brant Stavanger, og erkebiskop Jon fikk istand ekstra avlatssalg for å bidra til gjenreisningen av "Den hellige Svithuns kirke Stavanger bispedømmes katedral". Biskop Torgils døde i 1276, og gjenreisningsarbeidene ble utført under den nye biskop Arne. Den opprinnelige romanske stenkirken ble utstyr med et smalt tilbygg i vest, Vestfronten, og "Biskop Arnes kor", med den monumentale gotiske Østfronten ble reist. Kirken består således av en romansk hoveddel med betydelige innslag av gotikk. Kilde: www.artemisia.no/arc/historisk/stavanger/stavanger.domkirke.html


Stavanger domkirke ligger i Stavanger Domkirke sokn i Stavanger Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1135. Kirken har langplan og 800 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.

Stavanger domkirke er bygd i to faser. Skipet er fra første halvdel av 1100-tallet, og koret, vestpartiet og bispekapellet er oppført på slutten av 1200-tallet, etter at kirken brant i 1272. Kirken er forholdsvis lite endret etter denne ombyggingen. Korets fasade mot øst er rikt utsmykket og flankert av to tårn, slik som man vanligvis ser det på kirkens vestfront. I fire nisjer står skulpturer fra 1960-tallet og de tolv skulpturhodene under korvinduet er hugget på 1870-tallet. De øvrige skulpturene på østfasaden er fra middelalderen.

Kirkeskipet har basilikaform, med opphøyd tak over midtskipet, og rundbuete søyleganger mellom midtskip og de lavere sideskipene. Koret, som er i gotisk stil, har firedelte kryssribbehvelv i taket.

Etter reformasjonen ble vinduene i sideskipene utvidet, og ved restaureringen i 1866-74 ble skipets flate himling erstattet med åpent takverk. Samtidig ble sideskipene forhøyet og korbueåpningen utvidet. Det meste av middelalderinventaret ble også byttet ut på denne tiden, men døpefonten i gotisk stil er bevart. Alterfronten av kleberstein er dekorert med forsenkede blomster. Prekestolen fra 1658 er laget i bruskbarokk stil av skotten Andrew Smith, som også skar domkirkens fem epitafier, eller minnetavler. Glassmaleriene i det middelalderske grindverksvinduet i koret er laget av Victor Sparre i 1957.

Kilder:
Ekroll, Øystein og Morten Stige: Kirker i Norge 1, Oslo 2000


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.