GPS/POI: 59.1063,5.8415
GPS/UTM: -23493E, 6587907N
Avreisested:

Talgje kyrkje

  • BYGGEÅR: 1100
  • FYLKE: Rogaland
  • KOMMUNE: Finnøy
  • BISPEDØMME: Stavanger
  • FELLESRÅD: Finnøy kyrkjelege fellesråd
  • SITTEPLASSER: 126
  • BYGNINGSGRUPPE: -
  • FASILITETER:


Talgje kyrkje ligg i Talgje sokn i Tungenes prosti. Ho er bygd i mur og blei oppførd i 1100. Kyrkja har langplan og 126 sitjeplassar. Kyrkja har vernestatus freda.
Arkitekt: ukjent.

Talgje kyrkje

Talgje kyrkje er ei romansk steinkyrkje frå slutten av 1100-talet. Ho består av rektangulært skip og lågare og smalare kor med halvrund avslutning, apside. Våpenhuset er bygd til i 1870. Kyrkja er lita, men bygningen har høg kvalitet, med fint tilhogd kleberstein i portalar, korboge og apside.

Medan kyrkjeskipet har flat himling, er det murt tønnekvelv over koret. Tønnekvelvet gjev god akustikk, og det har også ei symbolsk tyding, som bilete på himmelkvelven.

Preikestolen frå 1620 er laga av Thomas Snekker frå Stavanger. Alteret i stein er frå mellomalderen, medan altertavla i renessansestil er laga av Lauritz Snekker i 1624 og måla av G. Hendtzschel i 1635. Hovudmotivet er ei tredelt framstilling av Krossfestinga av Jesus og dei to røvarane. Toppmotivet er Oppstoda.

Kjelder:
Ekroll, Øystein og Morten Stige: Kirker i Norge 1, Oslo 2000
Rasmussen, Alf Henry: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon, Kirkenær 1993


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.