GPS/POI: 59.4850,10.0914
GPS/UTM: 222132E, 6604324N
Avreisested:

Vassås kirke, Vestfold

  • BYGGEÅR: 1200
  • FYLKE: Vestfold
  • KOMMUNE: Hof
  • BISPEDØMME: Tunsberg
  • FELLESRÅD: Hof, Eidsfoss og Vassås sokneråd
  • SITTEPLASSER: Ikke oppgitt
  • BYGNINGSGRUPPE: Soknekirke
  • FASILITETER:


Vassås kirke, Vestfold ligger i Hof, Eidsfoss og Vassås sokn i Nord-Jarlsberg prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1200. Kirken har langplan . Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.

Vassås kirke er en middelaldersk langkirke i stein, med lavere og smalere, nesten kvadratisk kor fra 1846 og våpenhus fra 1983, oppført i panelt reisverk. Kirken er bygget av lokal brudd- og naturstein.

Ved ombygging i 1846 fikk kirkerommet gallerier langs vestre og nordre vegg, men det nordre ble revet i 1905. Kirkebenkene er fra 1879. Den sekskantete prekestolen fra 1588 er Vestfolds eldste. Den har skårne tekstfelt innrammet av profilerte lister, og i hjørnene er det dreide søyler.

Altertavlen fra 1696 ble gitt til kirken av sogneprest Bent Christenson og hustruen Elsebe Hammer. I bildefeltet er det et enkelt, stilisert landskapsmaleri med skyer, som det er festet et middelalderkrusifiks til. Krusifikset er antagelig fra 1300-tallet. Bildet er flankert av dreide søyler, og toppstykket, fotstykket og vingene er bemalt med rik rankedekor. Altertavlen ble restaurert av Finn Krafft i 1961.

Kilder:
Haugestad, Willy: Hof og Vassås kirker 800 år, Hof 1999


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.