GPS/POI: 58.2588,8.3652
GPS/UTM: 111046E, 6476714N
Avreisested:

Vestre Moland kirke

KIRKENS PUBLIKUMSTILBUD

  • Mulighet for å tenne lys

KONTAKTINFORMASJON

  • Lillesand kirkekontor
  • Tlf: 37268181
  • E-post: kirkekontoret.lillesand@lillesand.kommune.no

EKSTERNE LENKER

BESKRIVELSE

I tidlig kristen tid ble her bygd en langkirke i stein. (Ca 1150 i følge Norsk kirkeleksikon). De metertykke murene er fortsatt en del av kirkeskipet. Etter hvert blir middelalderkirken utvidet, først med et lite korparti. Uvisst når kirken fikk tårn. Det første var i bindingsverk. Tårnfoten, oftest kalt våpenhuset, var i rundtømmer. Sakristiet var påbegynt i 1742.

I 1797 ble kirken utvidet med sideskip til korskirke, slik man ser den i dag.


Vestre Moland kirke ligger i Lillesand sokn i Vest-Nedenes prosti. Den er bygget i mur og ble oppført i 1150. Kirken har korsplan og 350 sitteplasser. Kirken har vernestatus fredet.
Arkitekt: ukjent.


Middelalderen

Selv om kristningen av Norge hadde pågått i mange tiår, regnes Mostertinget omkring år 1024 som den formelle innføringen. Da laget Olav (den senere «hellige») Haraldsson og biskop Grimkjell de første kristne rettsbestemmelser for hele riket. Blant annet ble det bestemt at kongen skulle skaffe prester, mens bøndene skulle bygge kirker.

De første kirkene, oppført på 1000-tallet, var enkle stolpekirker der hjørnestolpene ble gravd ned i bakken. Dette gjorde dem sårbare for fuktighet og råte. På 1100-tallet ble stavkirketeknikken tatt i bruk. Stolpene ble da montert på en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. På denne måten unngikk man råteproblemene, og mange av stavkirkene kunne stå i mange hundre år. Tradisjonen med å bygge trekirker var svært utbredt i Norge. Så mange som 1500 stavkirker kan ha blitt oppført under middelalderen, men bare 28 er bevart i dag. Haltdalen stavkirke blir regnet som prototypen på den tidligste stavkirken. Den enkle langkirkeformen, med skip og kor, er våre kirkers «urform», i tre så vel som i stein.

Ute i Europa ble kirker nesten alltid bygd i stein. Viktige fylkeskirker eller kirker oppført i rike jordbruksområder her i Norge ble derfor også ofte utført i stein. I disse kirkene kan man se romanske og gotiske stiltrekk. I Norge er fremdeles rundt 160 av de 270 steinkirkene som ble bygget, helt eller delvis bevart.